Arda Çetinkaya Yazılım ve arada kendim ile ilgili karaladıklarım…

Tag / ASP.NET

Şu sıralar özelleştirilmiş kontroller yaratmakla uğraşıyorum. Bu konu dahilinde bir kaç şey paylaşma gereği duydum. ASP.NET ile özelleştirilmiş kontroller geliştirmek için .NET Framework’ü bize bir çok sınıf ve metod sunuyor. Bundan bahsetmeye gerek yok sanırım. Peki bu sınıfları ve metodları en doğru şekilde nasıl kullanabiliriz? Özelleştirilmiş bir web kontrolü yaparken, WebControl ve Control sınıflarından türetiyoruz […]

ViewState kavramı dinamik kontroller yaratırken çok önemlidir. Yaratılan dinamik kontrollerin durumlarını ViewState sayesinde koruyabilir, bu kontroller üzerinde işlemler yaparken ViewState’deki datayı kullanabiliriz. Ancak bu noktada dinamik olarak yarattığımız ve sayfaya eklediğimiz kontrollerin hiyerarşik yapısından emin olmamız lazım.  Nedir bu yapı peki? Sayfaya eklediğimiz kontroller, belli bir düzene göre o sayfada yer alır. Bu yapıya Control […]

Asp.Net 2.0’dan önce, postback işlemlerinden sonra sayfadaki bazı değerleri korumak için sayfanın SmartNavigation özelliğinden yararlanıyorduk. Bu sayede sayfa herhangi bir server kontrolünden dolayı postback olursa, sayfanın scroll pozisyonu,focus olan kontrol gibi değerler korunabiliyordu. ASP.NET 2.0’dan sonra artık bu durum değişti. Page.MaintainScrollPositionOnPostBack özelliğini true yaptığınız zaman, sayfa PostBack olduğu zaman sayfanın scroll durumu korunacaktır.  Arayüzde <%@ Page  %> kısmına […]

Priview 4’den sonra Beta şeklinde yavaş yavaş son halini alan MVC framework’ü çıktı. Scott Guthrie’nin ayrıntılı haberini buradan okuyabilirsiniz.

Asp.Net ile birlikte gelen Profile Api’si bir çok açıdan web sitelerimizi kişileştirmede kolaylık sağlıyor. Bazı temel şeyler için Session nesnesini kullanmak yerine Profile nesnesi ile kolaylıkla kişileştirme işlemlerini yapabiliyoruz. Ancak Visual Studio 2005 ve 2008 versiyonlarında bulunan Web Application modeli ile yeni bir web uygulaması yapmaya çalıştığımızda Profile nesnesini kullanmak Web Site projelerindeki kadar kolay […]