Asp.Net 2.0’dan önce, postback işlemlerinden sonra sayfadaki bazı değerleri korumak için sayfanın SmartNavigation özelliğinden yararlanıyorduk. Bu sayede sayfa herhangi bir server kontrolünden dolayı postback olursa, sayfanın scroll pozisyonu,focus olan kontrol gibi değerler korunabiliyordu. ASP.NET 2.0’dan sonra artık bu durum değişti. Page.MaintainScrollPositionOnPostBack özelliğini true yaptığınız zaman, sayfa PostBack olduğu zaman sayfanın scroll durumu korunacaktır. 

Arayüzde <%@ Page  %> kısmına MaintainScrollPositionOnPostback=”true” yazmanız yada codebehind’da Page Init’de MaintainScrollPositionOnPostback=”true”; yapmanız yeterli olacaktır.