Arda Çetinkaya Yazılım ve arada kendim ile ilgili karaladıklarım…

Tag / ASP.NET

Asp.Net 2.0’dan önce, postback işlemlerinden sonra sayfadaki bazı değerleri korumak için sayfanın SmartNavigation özelliğinden yararlanıyorduk. Bu sayede sayfa herhangi bir server kontrolünden dolayı postback olursa, sayfanın scroll pozisyonu,focus olan kontrol gibi değerler korunabiliyordu. ASP.NET 2.0’dan sonra artık bu durum değişti. Page.MaintainScrollPositionOnPostBack özelliğini true yaptığınız zaman, sayfa PostBack olduğu zaman sayfanın scroll durumu korunacaktır.  Arayüzde <%@ Page  %> kısmına […]

Priview 4’den sonra Beta şeklinde yavaş yavaş son halini alan MVC framework’ü çıktı. Scott Guthrie’nin ayrıntılı haberini buradan okuyabilirsiniz.

Asp.Net ile birlikte gelen Profile Api’si bir çok açıdan web sitelerimizi kişileştirmede kolaylık sağlıyor. Bazı temel şeyler için Session nesnesini kullanmak yerine Profile nesnesi ile kolaylıkla kişileştirme işlemlerini yapabiliyoruz. Ancak Visual Studio 2005 ve 2008 versiyonlarında bulunan Web Application modeli ile yeni bir web uygulaması yapmaya çalıştığımızda Profile nesnesini kullanmak Web Site projelerindeki kadar kolay […]

Asp.net’de bazen hangi kontrolün PostBack olduğunu anlamamız gerekebilir.Hangi kontrol PostBack işlemini tetikliyor bilgisi, bir sonraki işler için oldukça gerekebiliyor,özellikle Partial Rendering tarzı Ajax uygulamalarında işimize yarayabilir.Aşağıdaki kod parçacağı ile bu işlemi yapabilirsiniz… ScriptManager sm = ScriptManager.GetCurrent(this); string controlId = sm.AsyncPostBackSourceElementID; Control cntrl = this.FindControl(controlId);  

.NET Framework 3.5 ve Visual Studio 2008’e tamamen uyumlu olarak ACT’in yeni versiyonu çıktı. http://www.codeplex.com/AtlasControlToolkit/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=11121 adresinden indirebilirsiniz.

      Microsoft Live Labs, çok katmanlı web uygulamaları geliştirmede, geliştiriciye kolaylık sağlaması açısından yeni bir yaklaşım ile karşımıza çıkıyor. Bir web uygulamasını, çok katmanlı bir mimarinin web tarafındaki kullanıcı arayüz katmanı olarak düşünebiliriz aslında. Bundan dolayı çok katmanlı web uygulamaları konsepti ne kadar anlamlı tartışılır. Ama gelişen teknoloji ve büyüyen internetten dolayı standart “application” kavramının […]

Ajax Extensions 1.0 ile gelen ve sanırım en çok kullanılan kontrol olan UpdatePanel’den biraz bahsetmek istiyorum. Kendi yaptığım uygulamalarda oldukça sık kullanıyor olmam böyle bir yazı yazmam için beni tetikledi. Tetikledi derken, trigger mantığından da biraz bahsedeceğimi söylemek isterim. Bu yazıda basit bir UpdatePanel örneği ve bu UpdatePanel’i dışarıdan başka bir kontrol ile nasıl tetikleriz […]