Arda Çetinkaya Yazılım ve arada kendim ile ilgili karaladıklarım…

Şu dönem .NET Core 2.2-Preview-1 ile gelişmeye devam eden ASP.NET Core, direkt framework içinde yerleşik olarak gelen “Dependency Injection(DI)” yaklaşımı bir çok açıdan kolaylıklar sağlıyor. Belli yapıları, geliştirilen uygulamalara enjekte etmek, uygulama fonksiyonlarının bağımlılıklarını sağlıklı yönetmek ve “seperation of concerns” prensibine sadık kalabilmek için DI oldukça gerekli. ASP.NET Core ile bunun yerleşik olarak sunulması, bağımlılıkların karmaşaya dönüşmesine uygun olan web uygulamaları için oldukça faydalı ve kolay bir özellik.

Bu kısa girişten sonra asıl konumuza gelelim; View ya da PageModel’larda(Razor Pages) bir bağlılığı nasıl kullanırız? Yani bir başka değişle *.cshtml’lerde bağımlılıkları nasıl kullanırız…

Enjekte ediyoruz…

ASP.NET Core’da Razor sayfalarda ya da View’larda @inject yöntemi ile bağımlılıkları sayfaların ön yüz tarafında kolay bir şekilde enjekte edebiliyoruz. Bu şekilde bir sayfada gösterilecek “data”’yı ASP.NET Core uygulamasına bağladğımız bir servis ile gösterebiliyoruz. Ne amaçla kullanabileceğimizden bahsetmek daha anlaşılır olmasını sağlayacak sanırım. Razor sayfası ya da View’de bir HTML “unordered list(<ul>)” elemanının içeriğini doldurma ihtiyacımız olsun ya da bir <select> elemanını… Bunun için View’e enjekte ettiğimiz bir servisi kullanarak kolaylıkla doldurabiliriz. Bunu tabi ki “Model” ya da “ViewData” ile yapmak da mümkün.Ama şöyle bir senaryonuz olduğunu düşünün; “multi-culture” bir uygulamanız var ve dil özelliklerine göre Model ya da ViewData’dan gelen veriler dil seçeneğine göre göstermeniz gerekiyor. 1 şeklinde gelen veriyi; “Yes, Ja, Si, Evet” şeklinde göstermek gibi. Bunun için dil değerlerini ViewData’ya gömmek yerine enjekte edilen farklı bir servis ile UI tarafında göstermek daha doğru olacaktır. Bu şekilde “seperation of concerns” prensibi de sağlanmış olur.

Peki bunu nasıl yapıyoruz…

Öncelikle bir servis oluşturmamız gerekiyor. Servisi burada, public olarak metotları olan bir sınıfı olarak düşünün. Public bir sınıfın, public metotları ile veri sağlayan bir yapı…

  public class VisitorService
  {
    private IServiceProvider _provider;
    private NotifyDbContext _db;
    public VisitorService(IServiceProvider provider, IConfiguration configuration)
    {
      _provider = provider;
      _db = (NotifyDbContext)_provider.GetService(typeof(NotifyDbContext));
    }
    public int GetActiveVisitorCount() => _db.Connections.Where(c => c.Connected).Count();
  }

Bu servisi, ASP.NET Core uygulamasının servislerini tanımladığımız yerde uygulamaya eklememiz gerekiyor.

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddTransient<VisitorService>();
      ....
      ..
      .
    }

ASP.NET Core’un içinde yerleşik olarak gelen DI yaklaşımının kilit noktası burası. Burada önemli olan 3 farklı ekleme yöntemi var.

 • .AddTransient<TService>(): Her request için yeni bir instance yaratırılır ve kullanılır.
 • .AddSingleton<TService>(): İlk request ile yaratılan, tek bir instance kullanılır.
 • .AddScoped<TService>(): Belli bir kapsam(web request) içinde her request de yaratılan instance kullanılır.

Servis tanımlarını bu şekilde yaparak, TService tipinde oluşturulan servis nesnesinin yaşam süresini belirtiyoruz. Bunların ayrıntılarına çok girmeyeceğim şimdi. Bu şekilde yaşam süresini belirttiğimiz servis nasıl View’larımızda kullanırız buna hızlıca bakalım.

*.cshtml sayfamızda @inject anahtarını kullanarak önce servisi sayfamız için tanımlıyoruz.

Burada @inject {Servisin sınıf adı} {Instance adı} şeklinde bir kalıp kullanmak gerekiyor.

Daha sonra *.cshtml sayfasının içinde istenilen yerde @{Instance adı}.ServisMetodu şeklinde ilgili servisin metoduna ulaşmak mümkün.

@using Microsoft.AspNetCore.Identity

@inject SignInManager<IdentityUser> SignInManager
@inject UserManager<IdentityUser> UserManager
@inject NotifyMe.Services.VisitorService VisitorService
@if (SignInManager.IsSignedIn(User))
{
  <a title="Active users count" asp-page="/Users">@VisitorService.GetActiveVisitorCount()</a>
  .....
  ..
  .
}

Bu kısa yazı ile hızlıca ASP.NET Core’da @inject ile bağımlılıkların *.cshtml tarafında nasıl yapılabileceğini görmüş olduk. Oldukça kolay ve hızlı bir şekilde belli ihtiyaçları hızlıca karşılamak bu sayede mümkün. Bunun farkındalığında olmak ve gerektiği yerde, olması gerektiği gibi kullanmak uygulamanızın kalitesini arttıracaktır; kesin bilgi, yayalım… 🙂 🙂

Güncelleme: Bu yazıyı yayınladıktan sonra Visual Studio Team Services(VSTS), Azure DevOps olarak bir isim değişikliğine uğradı. Yazıdaki bahsetmeye çalıştığım her konu hala geçerli.

Açık kaynak projelerin kod deposu olarak hayatımıza giren GitHub, yazılım teknolojilerinin olmazsa olmaz bir parçası oldu artık. Benzer şekilde Visual Studio Team Services(VSTS)’de uçtan uça bir kod geliştirme alt yapısı sunduğu ve bulut servisi olmasından dolayı da oldukça tercih edilen bir platform. Özellikle Team Foundation Server(TFS) ile bir şekilde haşır neşir olanların bir sonraki basamağı…Neyse şimdi VSTS’in ayrıntılarına girmeyelim, çıkamayız.

Bu yazıda basit bir senaryo ile GitHub’da kodlarını barındırdığımız bir projeyi, VSTS üzerindeki bir “build-relase” adımları ile Azure’da ki bir App Service’e dağıtımını yapacağız. Bir nevi Continuous Deployment(CD) sürecini basitçe bir VSTS üzerinde oluşturacağımız bir pipeline ile gerçekleştireceğiz. Anahtar kelimeleri de paylaştığıma göre başlayabilirim 🙂

Bu arada bu bahsetmiş olduğum senaryoyu bu yazıyı yazdığımdan daha kısa sürede gerçekleştirdim. Artık kullanılan sistem ve platformların etkin ve kolay olması bir çok ihtiyacta kurtarıcı oluyor. DevOps yaklaşımı anlamak, farklı sistemler ile bir uygulamayı nasıl belli platformlara dağıtabiliriz ön ayak olması için umarım faydalı olur.

Build…

Bu senaryoda GitHub’daki Notify.Me projemdeki kod repository’sini kullanacağım.(Belli bir PoC çalışması için yapılan, ASP.NET Core ile SignalR projesi) Zaten bir kod kaynağımız olduğu için ilk iş olarak VSTS’de Build adımını gerçekleştirmek. VSTS’deki menüdeki “Build and release” başlığından “Builds” menüsüne giriyoruz.

Haaaa; bu arada, bu yazıdaki ekran görüntüleri sizin VSTS hesabınızdan farklı ise, sağ üst köşedeki kullanıcınız üzerinden “Preview features”dan yeni görsel özellikleri açabilirsiniz.

“Builds” kısmında kod deposu olarak seçebileceğimiz seçenekleri göreceksiniz. Burada oldukça geniş bir kümeye sahibiz; Team Foundation Version Control(TFVC), GitHub, Bitbucket, Subversion. Yok yok… 🙂

Biz GitHub’ı seçiyoruz tabi ki. GitHub’ı seçince, GitHub hesabımız ile VSTS’i ilişkilendirmek için Login olmamız ve sonrasında gerekli izinleri vermemiz gerekiyor. Ekranların yönlendirmesi ile kolayca bunları yaptıktan sonra, GitHub’daki hangi projemizi derlemek istiyorsak onu seçiyoruz. Projemizde farklı branch’ler varsa, derleme işlemi için onu da belirtiyoruz.

Daha sonra gerek duyduğumuz derleme şablonunu seçiyoruz. Bu şablonlar derleme aşaması için genel kullanımlarda gerek duyulan adımların oluşturulduğu hazır şablonlar. Bu şablonlardan birini seçmek yerine direkt olarak boş bir şablon oluşturup, adımları kendiniz ekleyebilirsiniz.

Notify.Me bir ASP.NET Core 2.x uygulaması olduğu için, burda ASP.NET Core şablonunu seçiyorum. Daha sonra seçtiğim derleme şablonuna göre belli adımlar karşımıza çıkıyor. Bu ekranda, bu adımların ayarlarını düzenlemek yetiyor. Hangi komutların çalışacağı, hangi projelerin build olacağını gibi ayarlar…

Açıkcası burada ekranlar oldukça kolay ve güzel oluşturulmuş diye düşünüyorum. Takıldığınız bir adım olursa onun çeşitli label’ları ile adım hakkında bilgi ve hatta ayrıntılı ek bilginin linki oluyor.

Bu senaryoda seçtiğim GitHub repository’sinde hangi projeyi build edeceğimi ayarlıyorum, ayrıca Restore ve Test görevlerini de disable ediyorum. İstediğimiz adımları enable/disable edip “Build Pipeline”nında çeşitli durumları deneyebiliriz. Komple de kaldırabiliriz tabi ki. Hatta isterseniz farklı görevler(task) ekleyerek build aksiyonlarını zenginleştirebilirsiniz. VSTS’in mevcut taskları dışında, Visual Studio Marketplace’den de farklı task’ları kullanabilirsiniz. Tek tek bunlardan bahsetmeyeceğim, -ki edemem zaten,zamanımız yetmez 🙂 Ama oldukça zengin bir görev kümesi mevcut.

“Build” işleminin nasıl tetikleneceğini de derleme ayarlarındaki “Triggers” altından ayarlamak mümkün. GitHub’daki projeye her bir commit‘de build adımını tetikleyebiliyorum bu şekilde. Sadece belli branch’lere yapılan commit’leri ya da GitHub’daki “Pull Request”lere göre de tetiklemek mümkün.

Devam…

İnsanoğlunun zaman ilerledikçe bazı aksiyonları almakta ve değişikliklere adapte olmakta zorlanması gibi, “yaşlanmak” dediğimiz gerçekler, yazılım uygulamaları ve çözümleri içinde geçerli. Yazılım çözümlerinin çok yaygın olduğu bir çağda yaşadığımız ve etrafımızın yazılımlar ile çevrili olmasından dolayı bu “yaşlanan” yazılım çözümleri ile daha sık karşılaşıyoruz.

Yaşlanan yazılım uygulamaları için genellikle yazılım dünyası insanları olarak “Legacy” tabirini kullanırız bildiğiniz gibi. Biraz daha net anlamı anlamak için; “Günün şartlarına uymayan uygulamalar ve çözümlere “Legacy” uygulamalar diyoruz” diyebilirim. 10 yıl önce, hatta daha da önce geliştirilen ve hala kullanılan, ama artık negatif yönlerinin ağır bastığı, belli ihtiyaçları karşılamasının zor olduğu “Legacy” uygulamalar eminim bir çok kişinin karşısına çıkıyordur.

“Legacy” uygulamalar günün şartlarına uymamaları, adaptasyon güçlükleri yaşatmalarından dolayı oldukça zorlayıcı uygulamalar olabilir. Günün şartlarına uymamaları derken, atıl kalan donanımlar, desteklenmeyen işletim sistemleri, veri saklama sistemleri, değişim ihtiyaçları, performans durumları, kullanım şekillerinin çeşitliliği vs. bir çok başlık sayabilirim ama şimdi bunlara girmiyoruz.

Windows NT’den nerelere geldik 🙂

Windows NT üzerinde çalışan, PHP 3.0 ile geliştirilmiş, WEB bileşenleri sadece Internet Explorer’da düzgün çalışan, RDBMS olarak SQL Server 7.0 kullanan bir uygulamanın günümüzde hala yoğun bir şekilde kullanıldığını düşünün…Günümüze gelene kadar alt yapı olarak geliştirmelerin ve upgrade’lerin riskleri, iş ihtiyaçlarının en önemli olduğu algısı ve en önemlisi de insan faktörü yüzünden uygulama bu zamanın şartlarına uymayan bir çözüm olarak karşımızda…

Çok uç bileşenler ile bir örnekleri oldu ama benzer senaryolar var.

Bu tarz uygulamalar ne kadar zorlayıcı da olsa, günün IT çalışanları tarafından “offf poff” şeklinde yaklaşılıp, ne kadar çok negatif şey söylense de (bu arada hepsi genelde doğrudur), unutulmaması gereken çok önemli bir nokta var; “Değer”.

“Legacy” dediğimiz uygulamalar, sistemler öyle önemli bir değer yaratmışlar ki hala günümüze denk yaşayabilmişlerdir demek ki. 10, 15, 20 yıldır ayakta olan uygulamaları düşünün; ilk kullanıldıkları dönemlerden beri insanlara ve belli iş modellerine o kadar çok değer katıyorlar ki, hala o değeri koruma mücadelesinde içindeler… Biraz daha toparlamak gerekirse “Legacy” diye adlandırdığımız uygulamalar, ne kadar çok negatif bileşenle günümüze gelse de sahip oldukları “değer” çok önemlidir… Ve bu değer uygulamaların en güçlü özelliğidir.

Bir uygulamanın “Legacy” olarak adlandırılmaması, 10 yıl sonra da günün ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmesi, bir 10 yıl sonra kattığı değerin üstüne yeni değerleri koyabilmesi için neler yapılması lazım, nasıl geliştirilmesi lazım falan filan bunlardan şimdi bahsetmeyeceğim… Derya deniz konular çünkü…15-20 yıl önce bir uygulamayı değişime hazır bir şekilde geliştirmek, bulunduğu zamanın ihtiyaçlarına uygun geliştirmek pek mümkün değildi belki, ama günümüzdeki yaklaşımlar yazılımların ömürlerini biraz daha kaliteli kılmayı sağlıyor. Arada karalarım ama bir şeyler.

Devam…

Kısa olsun… Uzun uzun yazmaya hiç gerek yok bu sefer. Geçenlerde yoğun bir “stored procedure(SP)” kullanımı olan sistemde, geliştirilen SP‘lerde hangi tabloların kullanıldığını öğrenme ihtiyacım oldu. Yoğun iş kuralları içeren, büyük sayıdaki SP’lerde nerelere dokunulmuş öğrenmek için güzel bir yaklaşım olabilir. Kenarda, köşede dursun diye hemen yazasım geldi…Buyrun kullanın, istediğiniz gibi de geliştirin benim bu Gist’i… 🙂

Microsoft’un resmi olarak paylaşmadığı ve kullanmayı tavsiye etmediği ama zaman zaman çok yardımcı olan bazı veri tabanı nesneleri; saklı yordamlar(stored procedure,SP) SQL Server bünyesinde bizlere çaktırılmadan sunuluyor. Benim zamanında çok faydalandığım bu SP’ler ile yakın zamanda tekrardan haşır neşir olma durumum oldu. Hemen kısaca paylaşacak birşeyler de çıkmış oldu böylece 🙂 Dokümante edilmeyen bu SP’ler daha çok Microsoft’un kendi iç uygulamalarında ya da kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş SP’ler. SP’lerin çoğunun içeriğini göremiyoruz ve bu SP’ler herhangi bir güncelleme ya da versiyon değişikliğinde değişmiş olabilir. Microsoft’un hizmet olarak sunmadığı ve desteklemediği bu SP’leri bu bilinç ile kullanabiliyoruz. Ama üretim ortamlarında kullanılması Microsoft’un desteklemediği bir durum.

Bahsetmiş olduğum bu dokümante edilmeyen SP’ler, bir çoğumuzun sistem nesneleri diye bildiği sys. şeması altında. sp_MS% ile başlayan bu SP’ler isimlerinden kısmen yaptıklarını anlatır durumda. Tüm SQL Server seviyesinde gerçekleştirmek istediğiniz bir çok operasyonu bu SP’ler sayesinde yapabiliyorsunuz. Mesela SQL Server’daki tüm veri tabanlarında bazı değişiklikler yapmak, bir veri tabanındaki tüm tablodaki INDEX’leri tekrardan oluşturmak, veri tabanındaki tüm tabloların isimlerini değiştirmek ya da spesifik kolon eklemek gibi gibi işlemleri bu SP’ler sayesinde yapabiliyoruz.

Mesela veri tabanındaki tüm tablolara standart bir kolon eklemeniz gerekecek. Veri tabanındaki tablo sayınız 200 civarında diyelim. Örnek senaryoda 200 adet olan tablo içeren veri tabanımızdaki tüm tablolara FirstName ve LastName diye 2 kolon ekleyelim. Bu işlemi tek bir SP yardımı ile çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Bu senaryo için kullanacağımız SP, sp_MSforeachtable olsun…

 EXEC sp_MSforeachtable N'ALTER TABLE ? 
                ADD [FirstName] VARCHAR(100),
                  [LastName] VARCHAR(100)';

Mesela tüm tablolardaki son 5 kaydı görmek istediğimizde de aşağıdaki gibi bir SP kullanabiliriz. Dikkat ederseniz SP’ye parametre olarak isteğimiz her türlü SQL sorgusunu şablon olarak verebiliyoruz. ? anahtar simgesini kullanarak SP’nin tüm tablolar için çalıştığında ? yerine tablo isminin geldiğini söyleyebilirim. Aşağıda da tüm tablolar için çalışacak bir SELECT sorgusu örneğine bakalım…

 EXEC sp_MSforeachtable N'SELECT TOP 5 * FROM ? with (nolock) ORDER BY ID desc'

Örnek olması için sadece tablo seviyesindeki  işlemleri yapabilmek için SP’yi paylaştım ancak bir çok farklı SP mevcut. Dediğim gibi bazı SP’lerin içeriğini görebiliyoruz ama bazıları açılmıyor. SP parametreleri ile SP’lerin nasıl çalıştığını deneyerek biraz debelenmek gerekiyor.

Dokümante edilmeyen bu SP’lerin varlığından haberdar olmak bazı operasyonlar için uğraşmayı kolaylaştırıyor. Fikir vermesi adına umarım faydalı olmuştur… Şimdilik bu kadar.

Not: Bu arada bu yazıyı yazarken MS SQL Server 2017‘yi macOS üzerinde Docker üstünde çalıştırdım. Ayrıca SQL Operations Studio ile SQL sorgularını çalıştırdım.

Machine Learning” nedir sorusuna verilebilecek bir çok cevap var aslında. Günümüzdeki popülerliğinden dolayı dışarı çıkıp sorsak eminim herkesin söyleyecek bir şeyi olacaktır. Yapay zeka, robotlar, otomasyon, tahmin etme gibi gibi günümüzün bir çok konseptiyle ilişkili olduğundan hepimizin bir fikri olacaktır. Ve bu söylenen şeylerin büyük bir kısmı da doğru(?) olarak nitelendirilebilir. Açıkcası profesyonel olarak uğraştığım bir konu değil; araştırma-öğrenme şeklinde takip ettiğim, belli PoC(Proof of Concept) çalışmaları yaptığım bir konu. Dolayısıyla “dışarı çıkıp sorsak” kısmında, benim de söyleyecek bazı şeylerim oluştu ve ben de kendimce paylaşmak istedim, buyrun efenim… 🙂

Peki gerçekten nedir bu “Machine Learning”?

Çok basit ve yalın olması için, “Machine Learning” ’in bilgisayar sistemlerinin bir öğrenme süreci olduğunu söyleyebilirim. Verilerin, bilgiye dönüşmesi için bilgisayar sistemlerinin gücünün kullanıldığı teknik bir süreç… Açıkcası ne olduğu sorusundan çok, nasıl olduğu sorusunun, “Machine Learning” ‘in anlaşılması ve öğrenilmesi için daha önemli olduğunu düşünüyorum. “Nasıl?” sorusunun cevabı tabi ki çok geniş ve ayrıntılı. Ben sadece giriş tadında olması için bazı fikirlerimi paylaşmaya çalışacağım.

Peki nasıl öğreniyor bu sistemler?

Verilerdeki belli kalıpların bulunması, “Machine Learning” sürecinin temeli. Verilerdeki kalıpların bulunması ve bunların üzerinde çeşitli algoritmalar çalıştırılması ile sistemler öğrenebilir hale gelmeye başlıyor. Bu süreç aslına bakarsanız iteratif yani kendini tekrarlayan bir süreç. Sistemlerin öğrenebildiğinin doğrulanması ve geçerli olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Bu sayede öğrenme hızı ve şeklide gelişiyor doğal olarak. Bu doğrulamayı ve kabulu de, aslında biz ya da bizim oluşturduğumuz sistematik süreçler yapıyor. Bilgisayar sistemlerinin öğrenme yaklaşımı çeşitli “tahmin etme” yaklaşımları ile somutlaşıyor. Bizim için en önemli çıktı bu şekilde oluşuyor aslında. Bu tahminlere göre, belli durumlarda da tanımlı aksiyonlar gerçekleştiriliyor. Bu sayede bir çok kolaylık insanoğlu için sağlanıyor. (Yapay zekanın temeli de bu aslında.)

Biraz daha anlaşılır olması için hepimizin geçtiği bir süreçten bir örnek verebilirim. Açıkcası okuma-yazma öğrenme süreci bütün bu “Machine Learning” konseptinin anlaşılması için güzel bir giriş noktası bence. Hepimiz okuma yazmayı; hatırlarsınız belli çizgiler çizerek harfleri öğrenerek başladık. Daha sonra harflerin bir araya geldiği kalıpları bulup, bu kalıpların tekrarlanmasını çıkartıp kelimeleri tanımlayabilir hale gelmiştik. Kelimelerin anlamlarını da çıkartıp, benzer kelimelerin anlamlarının ne olabileceğini tahmin edip, yeni kelimelerin anlamını çıkarmıştık. Bu sürecin sürekli tekrarlanması ile kelime dağarcığımız gelişmiş ve okumayı da böyle böyle çözmüştük. Çok geçmiş zaman kullandım ama temel olarak öğrenme süreci hala böyle aslında. 🙂

“Machine Learning” de direkt olarak böyle aslında. Verilerdeki kalıpları bulup, bu kalıplara anlam yüklememiz ve bu anlamları, artan verilerde yine bulup bilgisayar sistemlerinin belli tahminler yaparak veri kalıplarını öğrenme süreci ve bilgi üretme de direkt böyle oluyor.

Devam…

ASP.NET Core uygulamaları, cross-platform uygulamalar olduğu için, bildiğiniz üzere geliştirdiğimiz web uygulamalar için artık IIS gereksinimi zorunlu değil. ASP.NET Core tarafında geliştirilen yeni “host” modeli sayesinde, uygulamaların nasıl host edileceği, kod seviyesinden yönetilip, geliştirilebiliyor. Bu ASP.NET Core’un ilk versiyonundan beri olan oldukça güzel, kolay ve yeni kapılar açan bir özellik bildiğiniz üzere.

Kod seviyesinde, bu host özellikleri ASP.NET Core’un IWebHost ve IWebHostBuilder arayüzlerinden yaratılan sınıflar ile gerçekleşiyor. ASP.NET Core uygulamalarının ilk giriş noktası olan kodlarda, WebHost.CreateDefaultBuilder() eminim dikkatinizi çekmiştir.

Bu method varsayılan host modelini oluşturmak için ve arka tarafta bazı standart işlemleri yapıp, geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için sunulmaktadır. Özetle WebHost.CreateDefaultBuilder() ile web uygulamamızın, varsayılan bazı özellikleri kendiliğinden tanımlanmaktadır.

GitHub’dan da bakarsanız, varsayılan bazı özellikleri zaten görebilirsiniz. Açık kaynak geliştirmeyi bu yüzden çok seviyorum 🙂

Loglama, konfigürasyon, uygulama root dizini, Kestrel kullanımı, IIS entegrasyonu ve “dependency-injection” gibi temel şeyler bu şekilde biz direkt çok kafa yormadan mümkün oluyor ve Web uygulamasının çalışması sağlanıyor. Daha basitçe özetlemek için; basit bir konsol uygulaması ile bir web uygulamasını ayağa kaldırmak ve çalıştırmak bu sayede mümkün olabiliyor. ASP.NET Core’un en büyük artı noktalarından biri de bu. Az önce dediğim temel şeyler aslında “cross-cutting concerns” olarak adlandırdığımız tüm yazılım sistemlerinde olabilecek konular.

Farklı tipteki uygulamalar için nasıl oluyor?

WebHost, doğal olarak sadece web uygulamaları için olan özellikler de içerdiğinden farklı tipte uygulamalarda bu tarz şeyleri kullanmak çok mümkün değildi. WebHost sınıfında olduğu için, HTTP dışında,herhangi farklı bir tipte protokolü host eden bir uygulama; mesela konsol, için bu şekilde “cross-cutting concerns” leri eklemek uğraştırıcı ya da mevcut şekilde pek mümkün değildi .NET Core’un mevcut versiyonlarında. .NET Core 2.1 ile beraber farklı uygulama tiplerinde de “host” yaklaşımı ile “cross-cutting” konularını kolayca geliştirmek mümkün oluyor.

Şu an Preview aşamasında olan, ama önümüzdeki günlerde RTM olacak .NET Core 2.1 ile hayatımıza yeni bir “host” modeli geliyor. HostBuilder, IHostedService, IHostBuilder gibi, arayüz ve sınıflar ile farklı uygulama tiplerini de geliştirmek ya da arka planda sürekli çalışan operasyonları servis olarak geliştirmek mümkün. Sadece “Web Uygulaması” yaklaşımı değil de biraz daha genel kullanıma imkanlar sunan bir servis yaklaşımı, .NET Core 2.1 ile geliştirici hayatımıza girecek.

Kısaca ve özetle farklı Network servisleri(TCP,UDP…vs.), Message Queue(MQ) servisleri ya da “arka plan işleri” gibi yapılarda da “cross-cutting” konularını kolayca geliştirmek mümkün olacak .NET Core 2.1 ile.

Devam…