Arda Çetinkaya Yazılım ve arada kendim ile ilgili karaladıklarım…

Tag / Architecture

Bir yazılım projesinde yazılım tasarımına başlarken, kafamızda ilk yaptığımız şey genellikle direk projenin nesne modelini çıkarmaya çalışmak oluyor. Yanlış bir şey olmasa da öncesinde yapılması gereken başka şeyler olduğundan ortaya çıkan nesne modeli ne kadar sağlıklı oluyor tartışılır. Kendi tecrübelerim ve gözlemlerime göre genellikle nesnelerin bir birleri ile ilişkilendirilmeleri konusunda hatalar yapabiliyoruz. Aslında hata demek […]

Bir çok yerde “Architecture and Design Patterns”(Mimari ve Tasarım Kalıpları) başlığına benzer başlıklar altında çeşitli yazılar okuyoruz. Ve çoğunun içeriği Gof(gang of four)’un ön ayak olduğu tasarım kalıpları ile ilgili…İyi,güzel ama peki bunların “mimari” kelimesi ile alakası ne…Direkt olarak pek yok…Evet, gerçekten pek yok… Belki benden tecrübeli meslektaşlarım biraz kızacak ve hatta ne saçmalıyorsun falan […]

“Yazılım mı tasarlarız, yoksa yazılım mimarisini mi?” şeklinde yukarıdaki soruyu geliştirdiğimiz yazılımlar için de sorabiliriz. Hem yazılımın kendini, hem de yazılım mimarisini  tasarlamayı aynı kelime ile tanımladığımız için bu kavramlarda karışıyor. “Tasarım”… “Software Design” ve “Software Architecture Design” iki farklı kavram aslında. Bu iki kavramın karıştırılıyor olması, mimari kavramların kaybolmasına neden oluyor ne yazık ki. […]

Yazılım kavramında mimari yaklaşım önemli bir unsur. Ne kadar bunu biliyor olsakta,ya da bildiğimizi sansakta uygulamaya gelince zaman zaman afallıyoruz. Hatta çok afallıyoruz…Çünkü yazılım kavramında mimariyi tam olarak tanımlayamıyoruz ya bilmiyoruz. Yazılımda mimari yaklaşımlar, yazılım mimarisi, mimari modeller, mimari tasarım bu olayların içerisinde olduğumdan beri en çok ilgili çeken konular. Genellikle çözülmesi gereken olaylara, sebeplerini, […]