Agile Coach’larından Jurgen Appelo Management 3.0 kursu için 29 – 30 Ocak 2013 tarihinde iki günlük bir eğitim için Scrum Turkey‘in organizasyonu ile Ankara’da olacak.  Agile Management ile ilgilenen kişilerin mutlaka katılmasını tavsiye ederim. Eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve kayıt bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Çevik Yönetim (Agile Management) genellikle çevik yöntemlerin gözden kaçan kısmıdır. Çevik yazılım ve test mühendisleri, ve proje yöneticileri için yeterince bilgi bulunurken, geliştirme yöneticileri ve takım liderleri için çok az bilgi bulunmaktadır. Ancak bir organizasyon çevik yazılım geliştirmeye adapte olurken, yeni pratikleri öğrenme ihtiyacı olanlar sadece geliştiriciler, test mühendisleri ve proje yöneticileri değildir. Geliştirme yöneticileri ve takım liderleri de mutlaka çevik organizasyonları yönetme ve rehberlik etme yaklaşımını öğrenmelidirler.
Bir çok çalışma göstermiştir ki, eski tip yöneticiler, Çevik Yazılım Geliştirme dönüşümlerinde en büyük engeldir. İşte bu nedenle Geliştirme Yöneticileri ve takım liderleri de çevik yazılım geliştiren organizasyonlardaki yeni rollerini öğrenmelidirler. Bu 2 günlük kurs geliştirme yöneticileri, takım liderleri, proje yöneticileri, ve ileride çevik yazılım geliştirme yapılan organizasyonlarda yöneticilik yapmak isteyen herkes için tasarlanmıştır.
Kayıt
Kayıt işlemini kayıt sayfamızı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Eğitimin Amaçları

Konular (Gün 1)

 1. Çevik Yazılım Geliştirme, yazılım geliştirme takımları için yeni altın standarttır. Bu konu başlığı altında farklı çevik metodolojileri, popüler en iyi pratikleri, yazılım projelerinin 7 boyutunu, dünyadaki çevik metodolojilere adaptasyon süreçlerindeki zorlukları ve yöneticiler ile takım liderlerinin çevik organizasyonlara katkılarını öğreneceksiniz.
 1. Çevik anlayışın köşe taşları Karmaşıklık Bilimi ve Sistem Düşüncesi’dir. Bu konu başlığı altında nedensel döngü diyagramını, karmaşıklık teorisinin ne olduğunu, sistem bakış açısı ile nasıl düşünüleceğini, karışık ile karmaşık arasındaki farkı, ve geleneksel lineer düşünme yönteminde farkına vardığımız 7 yanlış düşünceyi öğreneceksiniz.
 1. İnsanlar bir organizasyonun en önemli parçalarıdır ve yöneticiler insanların faal,yaratıcı ve motive kalmaları için ellerinden geleni yapmalıdır. Bu konu başlığı altında içsel ve dışsal motivasyon arasındaki farkı, 10 içsel arzu, takımlarınızdaki insanlara göre neyin önemli olduğunu anlamak için yaygın teknikleri, birebir görüşme, kişisel degerlendirmeler, en önemli 12 soru ve 360 derece görüşme tekniklerini öğreneceksiniz.
 1. Takımlar kendi kendine organize olabilmeye muktedirdirler. Bu durum imkan verme, yetkilendirme ve yönetici güveni gerektirir. Kendi kendine organize olmanın nasıl yapılacağını, bir organizasyonda yetkinin nasıl dağıtılacağını, yetkilendirmedeki zorlukları, güven ilişkilerinin nasıl geliştirileceğini ve dağıtımlı kontrol için birkaç yöntemi, yetkilendirmenin 7 aşaması ve otorite kurulları gibi konuları öğreneceksiniz.

Konular (Gün 2)

 1. Kendi kendine organizasyon, hiçbir şeye öncülük edemez, bu yüzden, insanları ve paylaşılan kaynakları korumak ve insanlara net bir hedef ve tanımlı amaçlar vermek gereklidir. Bu başlık altında ne zaman yönetmeli, ne zaman liderlik etmeli, tarafsızların yönetim etrafındaki itirazları hakkında faydalı amaçlar oluşturmak için farklı ölçütler nasıl kullanılmalı, insanları ve paylaşılan kaynakları kendi kendine organizasyonun kötü etkilerinden nasıl koruyacağınızı ögreneceksiniz.
 2. Eğer takım üyeleri yeterince yetenekli değilse, takımlar amaçlarına ulaşamazlar. Bu yüzden yöneticiler yetkinliklerin gelişmesine katkıda bulunmalıdırlar. Bu konu başlığında yetenek ve disiplin aşamaları, yetkinlik gelişiminin yedi yaklaşımına nasıl ve ne zaman başvurulacağını, karmaşık bir sistemde gelişimin nasıl ölçüleceğini, nesnel optimizasyon etkisi ve faydalı ölçümler için birkaç ipucu ögreneceksiniz.
 3. Bir çok takım karmaşık organizasyon yapısında çalışır ve bu nedenle iletişimi geliştirici yapıları dikkate almak önemlidir. Bu konu başlığında organizasyonel yapının nasıl geliştirileceğini, özelleştirme ve genellemeyi nasıl dengeleyeceğinizi, gayri resmi liderlik ve ünvanları genişletme ve takımları degerli bir ağda değerli birimler olarak ele alma hakkına, fonksiyonel ve çapraz fonksiyonel takımlar arasında nasıl seçim yapılacağını öğreneceksiniz.
 4. İnsanlar,takımlar ve organizasyonlar başarısızlığı mümkün olduğunca uzun süre ertelemek için  sürekli olarak gelişmeye ihtiyaç duyarlar. Bu pratikte şu anlama gelir; yöneticiler ve liderler etraflarındaki sosyal karmaşık sistemi değiştirmeye çalışan  değişim etkenleri olarak hareket etmek zorundadırlar. Bu başlık altında değişim yönetiminin sistem, bireyler, etkileşimler ve sistemin sınırlarını kapsayan 4 boyutunu ögreneceksiniz.

Oyunlar ve Uygulamalar

Yukarıdaki 8 başlığın her biri, katılımcıların beş veya altı kişilik gruplar halinde eğitimin fikirlerini uygulamaya koyabileceği en azından bir oyun veya uygulama içerir. Bu oyunlar ve uygulamalar sayesinde katılımcılar bazen birbirlerine karşı farklı yöneticiler olarak oynayacaklar, bazen hep birlikte bir problem üzerinde çalışırken farklı düşüncelerini paylaşan birer yönetici olarak davranacaklar.
Her sosyal aktivite sorgulama ve tartışma ile sonlandırılacak. Böylece katılımcılar kendi durumlarında öğrendikleriyle ilişki kurabilecek ve tüm grup tarafından cevaplanabilecek sorular gündeme getirecekler ve deneyimlerini tüm grup ile paylaşabilecekler.

Katılım Ücreti

 • Eğitime katılım ücreti 1 Ocak 2013 tarihine kadar 1000 EURO + KDV, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra 1100 EURO + KDV‘dir.
 • Eğitim 2 gün süresince 09:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim ücretine eğitim materyalleri, ikramlar ve öğlen yemekleri dahildir.
 • Eğitim kontenjanları sınırlıdır.

Kayıt
Kayıt işlemini kayıt sayfamızı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.