Uzun süredir beklediğim Roslyn’nin CTP versiyonu bügun itibari ile çıkmış bulunmakta…Peki nedir bu Roslyn diyecek olursanız, kısaca açıklamaya çalışim. Hangi platform olursa olsun compiler’lar kara kutudur genellikle…İçerisinde neler oluyor, neler bitiyor uygulama geliştiriciler tarafından hiç bilinmez. Roslyn ile bu biraz değişiyor işte. Rosyln sayesinde compiler’ların çalışma şekillerini kontrol edebileceğiz. Roslyn’nin sunduğu API’ler ile belki kendi managed programlama dilimizi bile yazabileceğiz. Kodu daha iyi analiz edebilecek yöntemler üretebileceğiz. Bütün bunların amacı aslında Microsoft’un ‘compiler as a service'(CaaS) yaklaşımından ortaya çıkıyor aslında…Önümüzdeki günlerde blog’u tekrardan canlandıracak konular ile Roslyn’e daha fazla değineceğim…

CTP versiyonu bu adresten indirebilirsiniz…