Agile yazılım geliştirme metodlarından Scrum’da, geliştirme sürecinde, çıkacak ürünün özelliklerini ortaya çıkarabilmek ve bunları iyi analiz edebilmek çok önemli. X adında bir ürün geliştireceğimizi düşünelim. Belli bir amaç için geliştirdiğimize göre, bu amaç(lar) doğrultusunda ürünümüzün belli özellikleri olacaktır. Bu özelliklerin uygulanma açısından da çeşitli fonksiyonlar olacaktır. Tabi bütün bunlar son kullanıcı ya da ürün sahibinin ihtiyaçları ve üründe gerçekleştirmek istediği işlerden(scope) oluşacaktır.

Scrum’da bunların listesine “Product Backlog” deniyor. Scrum’ın uygulanabilmesi için olmazsa olmaz bir kavram bu “Product Backlog”. “Product Backlog” listesi oluşturulurken, analiz sonuçlarından ve daha önceki projelerdeki tecrübelerden yararlanılır. Bu liste sadece yapılacak ürünün özelliklerini içermek zorunda değildir. Ürünün özellikleri ile ilgili, önceki tecrübelerden ortaya çıkmış ve ürünü geliştirirken etki edebilecek kavramlarda bu listeye alınmalıdır. Teknik olarak geliştirme sürecinde direk olarak bir şey ifade etmeyen ama dolaylı olarak ürünün genelinde etki edebilecek kavramlar da bu liste dahilinde ele alınabilir.

Bu liste oluşturulurken, herkes katkıda bulunabilir. Geliştiriciden, ürün sahibine, proje yöneticisinden, test ekibine kadar geniş bir kesim bu listenin oluşmasını sağlar. Ne kadar çok katkı olursa o kadar sağlıklı bir “Product Backlog” çıkacaktır.Tabi herkesin katkı yapıyor olması, her katkının da bu listeye dahil olacağı anlamına gelmiyor. Tabi ki listeyi oluştururken de “scope”un dışına çıkmamak gerekiyor.

Bu listenin en önemli ve Scrum tarafından anlam taşıyan bir diğer özelliği listedeki maddelerin bir öncelik(priority) sırasına sahip olması. Bu öncelik sırası, sadece ürün sahibi(product owner) tarafından belirlenmelidir. Bunun nedeni az önce de kullandığım “scope” kavramının dışına çıkılmasını engellemektir.

Şimdilik bu kadar, bu konuda her türlü fikrinizi,düşüncenizi veya sorunuzu bekliyorum…