Başarılı bir Team Foundation Server yükleme işleminden sonra client’larda Visual Studio 2008’dan Team Explorer aracılığıyla yeni proje yaratırken aşağıdaki gibi bir hata alıyorsak ilk yapmamız gereken işlem Visual Studio 2008 SP1’i yeniden kurmak olmalı.

Error
TF30004: The New Team Project Wizard encountered an unexpected error while initializing the Microsoft.ProjectCreationWizard.WorkItemTracking plug-in.
Explanation
TF30171: The Microsoft.ProjectCreationWizard.WorkItemTracking plug-in used to create the new team project could not be initialized and returned the following error: TF26173: Team Foundation could not connect to the application tier. Check that you have a network connection and that the Team Foundation Server is available. If the problem persists, contact your Team Foundation Server administrator..
User Action
Contact your Team Foundation Server administrator.