Bugün ofiste karşılaştığımız bir problemi paylaşmak istiyorum. Service Pack 1 yüklenmiş bir Visual Studio 2008’e Team Explorer yükleyince, Team Explorer ne yazık ki düzgün çalışmıyor.

Could not load type ‘Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client.WorkItemTypeDeniedOrNotExistException’ from assembly ‘Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a’

Yukarıdaki gibi ya da benzer hataları alabiliyoruz. Bundan dolayı SP1’i tekrardan yüklemek gerekiyor. Ancak Visual Studio 2008’e önce Team Explorer kurarsanız daha sonra SP1’i yüklerseniz, SP1 aynı zamanda Team Explorer’ı da güncelliyor ve sorun yaşamıyorsunuz.