Agile geliştirme yöntemlerini, dağıtık ortamlarda uygulamak konusunda Microsoft’un PnP takımından güzel bir makale: http://www.pnpguidance.net/Post/DistributedAgileDevelopmentMicrosoftPatternsPractices.aspx