ADO.NET Entity Framework Beta 3 çıktı. Buraya tıklayarak indirebilirsiniz.Bir önceki versyona göre baya bir değişiklik var;

 

 

Performance improvements

 • Much quicker object query execution
 • Simpler generated SQL
 • Faster view generation
   

Easier disconnected operation

 • ApplyPropertyChanges
 • Public, serializable EntityKey property on EntityReference
 • Attach on EntityReference
 • Improvements to EntityKey serialization
   

Extensibility and business logic enhancements

 • Partial methods in code generation for property changing and property changed events
 • Load with MergeOption
 • AssociationChanged Even

Query improvements

 • Additional canonical functions for LINQ to Entities
 • Apply operator elimination (makes more operations work in SQL Server 2000 and other databases)
 • Compiled LINQ query
 • ToTraceString() method on ObjectQuery and EntityCommand to facilitate debugging

Other

 • Provider interface allows better reasoning about primitive types
 • Connection management refinements

 

 

Peki bu Entity Framework ne?

Microsoft, .NET Framework 3.5 ile O/R Mapping olayına ciddi anlamda girmiş oldu. Entity Framework’de bu girişimin en somut örneği. Database’de bulunan tabloların 1:1 şeklinde kod tarafına yansıtılması LinqToSql’in bize sağladığı,yani var olan bir şeydi zaten. LinqToSql’e göre Entity, veritabanındaki bir tabloya denk geliyordu kavram olarak.Ama Entity kavramı uygulama açısından ve business logic açısından her zaman database’deki tablolar olmayabilir.

Şöyle ki; Veritabanımızda Kişi,Siparişler ve Adres şeklinde tablolar olsun. Business açısından da müşteri kavramı Kişi,Sipariş ve Adres özelliklerine sahip bir yapı olsun. Normalde böyle bir şeyi yapmak çok zor değil ancak hamal kod( 🙂 ) diye adlandırabileceğim yazılımcıyı bir süre sonra sıkan kodlar yazmak gerekli. Entity Framework bizi bunlardan kurtarıyor. Ve ister istemez bir şekilde veritabanındaki yapıya ve şemasına bağlı olmak zorunda kalıyorduk. Aslında kötü bir şey değil bu ama farklı ihtiyaçlar için elimizi kolumuzu bağlıyordu.Kısaca ADO.NET Entity Framework’ü, veritabanı odaklı uygulama modelleri yerine uygulama odaklı veri modelleri oluşturmamızı sağlıyor.

Ayrıca Attribute kavramları ile yarattığınız kendi entityleri veritabanında tablo şeklinde oluşturabiliyorsunuz.Bu az önce dediğim uygulama odaklı veri modelleri oluşturmak kavramının bir parçası.
 
Visual Studio 2008’e yüklenen bir tool ile entity tasarımı yapmak oldukça basit ve eğlenceli bir hal alıyor.Üşenmezsem bir sonraki yazılarımda Visual Studio 2008 ile nasıl bu bahsetmiş olduğum şeyleri gerçekleştiriyoruz anlatacağım. (:

Daha geniş bilgileri aşağıdaki adreslerden temin edebilirsiniz…
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa697427(VS.80).aspx