Arda Çetinkaya Yazılım ve arada kendim ile ilgili saçmaladıklarım…

Tag / SQL Server

“Error 9003: The LSN(42:132:1) passed to log scan in database ‘<DBName>’ is invalid” SQL Server’da bir database attach etmeye çalıştığınız zaman yukarıdaki gibi bir hata alıyorsanız,yapmanız gerekenler çok basit. Bu hatayı attach etmeye çalıştığımız database’in .mdf ve .ldf dosyalarının uyuşmamasından dolayı alıyoruz. LSN(Log sequence number) uyuşmazlığından dolayı alınan bu hatayı aşmak için sadece .mdf dosyasının […]

SQL Server 2008’de, bir database dosyasını eklemek(attach) istediğinizde aşağıdaki gibi hatalar alıyorsanız çözümü çok kolay; Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc) ADDITIONAL INFORMATION: An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) —————————— CREATE FILE encountered operating system error 5(failed to retrieve text for this error. Reason: 15105) while attempting to […]

Bir dosyadaki verileri(~100MB) database’e atmak gibi basit bir operasyon yapmam gerekiyordu. Dosya “tab delimited” bir dosya ve yaklaşım 45 civarı da kolon var ve kolonlarda dolu. En basit ve ilk akla gelen yöntem satır satır bu kayıtları database’e atmak olacaktır. Ancak bu kadar çok veriyi atarken oluşabilecek “time-out”lardan dolayı, hangi kayıdın atıldığı ya da atılmadığını […]

Bazen üzerinde TRIGGER çalışan tablolarda Trigger’ı es geçerek sorgu çalıştırmanız gerekebilir.Bunun için çalıştıracağınız sorgunun öncesinde trigger’ı disable etmeniz gerekmekte.Sorgumuzu çalıştırdıktan sonra tekrardan enable etmeyi unutmuyoruz tabi ki. ALTER TABLE Tablo1 DISABLE TRIGGER ALL UPDATE Tablo1 SET [ update edilecek değerler ] ALTER TABLE Tablo1 ENABLE TRIGGER ALL ALL şeklinde kullanırsak tablo üstündeki tüm trigger’ları disable […]

CREATE DATABASE [DB_ADI] ON ( FILENAME = N’MDF_DOSYASI‘ ), ( FILENAME = N’LDF_DOSYASI‘ ) FOR ATTACH GO Yukarıdaki kod ile SQL Server’da attach işlemini yapabiliriz. Bu kod SQL Server 2005 ve SQL Server 2008 de geçerli,SQL Server 2000’de “sp_attach_db”(stored procedure) çalıştırmak gerekli.

Team Foundation Server’ı sorunsuz yükledikten sonra, bu başarının vermiş olduğu sevinç projelerin raporlarını görüntülemek istediğimizde biraz sekteye uğrayabilir. TFS kurulumundan sonra Reporting Service’e müdahale etmeden çalışan bir raporlama sistemi ile ne yazık ki henüz karşılaşmadım ve duymadım. (: Visual Studio’da Team Explorer aracılığıyla yaratmış olduğumuz projenin portal’ını açtığımızda raporları görüntülerken, ya da direk Reporting Server’ın […]

SQL Server’ın versiyon bilgilerine ‘registry’ sayesinde kolayca ulaşabiliyoruz. SQL Server’ların çalışıyor olması ya da herhangi bir database’e bağlantı yapmadan küçük bir kaç kod ile kolayca göstermeye çalışacağım. Bunun için öncelikle registry’daki SQL Server için olan ağaç yapısını anlamak gerekli. İlk kurulumda, SQL Server KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\CurrentVersion key’i altına CurrentVersion isminde mevcut versiyonu yazıyor. Aynı makinaya başka bir […]