Arda Çetinkaya Yazılım ve arada kendim ile ilgili karaladıklarım…

Nisan ayında İstanbul’da oldukça güzel bir etkinlik haberim var. 27 Nisan günü Kadir Has Üniversitesi‘nde paralel oturumlar ile gerçekleşecek Istanbul Tech Talks, içerik olarak oldukça farklı ve zengin bir içeriğe sahip. SoundCloud, Facebook, Coursera gibi firmalardan gelen katılımcılar ile bütün gün sürecek etkinliğin katılım ücreti 15 Mart’a kadar 25$. Etkinliğe katılmak için bu adresten kayıt olabilirsiniz.

Etkinlik sitesi : http://www.istanbultechtalks.com

Istanbul Tech Talks Agenda

“Implicit” ve “Explicit” kelimeleri, C# ile geliştirme yapan herkesin zaman zaman oldukça kullandığı kavramlar. Tipler arası çevrimler için tercih ettiğimiz iki farklı yöntem aslında…”Implicit Conversion” ve “Explicit Conversion”. Hatırlamak adına aşağıdaki kod örneği yeterli olacaktır sanırım. Syntax olarak aralarındaki fark, Explicist Conversion’da “(type)” şeklinde cast operatörünün olması.

Implicit Conversion

      int number = 3;
      double doubleNumber = number;

Explicit Conversion

      double average = 4;
      int avg = (int)average;

Oldukça basit ve tanıdık, değil mi… Bu noktadan itibaren bu cast işlemlerini, operatör overloading’e benzer bir şekilde nasıl kendi objelerimiz için yapabiliriz bundan bahsetmeye çalışacağım. Açıkçası çok tercih edildiğini düşünmüyorum, ama yeri geldiğinde bir kaç problemi çözmede yardımcı olabilir.

Geliştirilmesine müdahale edemediğimiz ve artık geliştirilmeyen kütüphaneler ile geliştirilmiş legacy sistemlere müdahale etmemiz gerektiğini düşünelim. Her yazılımcının rüyası…Daha doğrusu kabusu. Neyse…Bu kütüphanelerdeki tipleri, kendi geliştirdiğimiz yeni tiplere çevirmemiz gerektiğinde, çeşitli Helper sınıfları ve metodları ile “conversion” işlemlerini yapabiliriz. Buna ek olarak, conversion(cast) operatörünü kullanarak da basitçe yapabiliriz.

Aşağıdaki gibi bir birinden bağımsız iki tane sınıfımız olsun. Burada bağımsız derken Dolar sınıfı, XYZ assembly’sinde, TL sınıfı da ABC assembly’sinde olsun…Ve TL sınıfı bizim geliştirdiğimiz yeni bir sınıf olsun. Yani biraz daha kontrolü bizde. Bu şekilde bir senaryo ile çözüm sağladığı nokta daha iyi anlaşılabilir diye düşünüyorum.

  public class Dolar
  {
    public double Value { get; set; }
    public string Sign { get; private set; }

    public Dolar(double v=0)
    {
      Sign = "$";
      Value = v;
    }
  }

  public class TL : Currency
  {
    public double Price { get; set; }
    public string Sign { get { return "₺"; } }
  }

  public abstract class Currency
  { 

  }

Dolar sınıfından yarattığımız bir nesneyi, TL sınıfından bir nesneye çevirmek istediğimizde aşağıdaki gibi bir cast işlemi ile yapabiliriz. Ama tabi ki Dolar sınıfı, TL sınıfından türemediği için hata alırız.

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Dolar dolar = new Dolar(250);
      TL test = (TL)dolar;

    }
  }

Burada yapmaya çalıştığımız aslında “Explicit Conversion”. Ama cast operatörü diyebileceğim “(type)” operatörü bu tipler için geçerli olmadığından, “Cannot convert type” hatasını alıyoruz.

cast

Read More

Geçtiğimiz sene .NET Core adı altında, .NET Framework’ün bir kısmı yeniden düzenlenip açık kaynak olarak yayınlandı. Cloud platformuna daha uygun, scale edilebilecek modüler bir framework olması, farklı platformlarda da çalışabilmesi(Linux, Mac OS X) ve açık kaynak olabilmesi için böyle bir düzenlemeye gidildi. Öncesindeki .NET Framework’ün client-server versiyonları ve PCL(Portable Class Library) yaklaşımları bu amaçlara kısmen hizmet etmeye çalışsa da, “tek” bir kod alt yapısı üzerinde olmuyor olması yönetmeyi zorlaştırıyordu. Kısacası, temel olarak açık kaynak olabilmesi, cloud’da modüler bir şekilde çalışabilmesi, tek bir kod alt yapısı olması ve farklı OS ortamlarında da çalışması için .NET Core oluşturuldu. Burada özellikle belirtmek isterim ki, .NET Core != .NET Framework

Bahsetmiş olduğum ihtiyaçlar, .NET Framework ilk çıktığında ortada olan kavramlar olmadığından dolayı, bu ihtiyaçları mevcut .NET Framework tarafında yapmanın zorlayıcı olacağından böyle bir yaklaşım ortaya çıkıyor. .NET Core’u,  bir nevi .NET Framework’ün refactor edilmiş hali olarak da düşünebiliriz.

.NET Core’dan önce Windows uygulamaları, mobil uygulamalar ve Asp.Net uygulamaları, teoride aynı .NET Framework alt yapısını kullansada pratikte böyle değildi. .NET’in içindeki PCL, Code Contracts gibi kavramlar ile framework içindeki kodlar çeşitli durumlara göre ayrışıyordu. #if Mobile #endif gibi ifadeler ile aynı kod içinde farklı ihtiyaçlara karşılık veriliyordu. Bu da modülerlik problemine yol açıyordu. .NET Core ile beraber bu ortadan kalkıp, tüm uygulamalar için, yukarıdaki bahsettiğim ihtiyaçları da karşılamak adına, BCL(Base Class Library) tarafında da iyileştirmeler ile tek bir ara katman sağlanıyor artık.

bcl

Bütün bunlar tabi .NET Framework’ün artık atıl kalacağı anlamına gelmiyor. .NET Framework hala temel uygulama platformu. Mesela WPF,Windows Forms,WF,WCF gibi kavramlar .NET Framework’ün içerisinde olup, .NET Core tarafında olmayan parçalar.
net2015

.NET Core ve .NET Framework’ün bir diğer önemli farkı da, .NET Core’un, modülerlik ihtiyacından dolayı NuGet paketleri üzerinden yayınlanıyor olması. Bu noktada tek bir paket olmadığını, .NET Core içerisindeki çoğu bileşenlerin ayrı ayrı NuGet paketleri olarak yayınlanacağının da altını çizmek isterim. Yaşasın modülerlik… Ama tabi ayrıca offline installer’lar ile de bu paketlere belli versiyonlar ile ulaşmak mümkün olabilecek.

.NET Core’un en büyük özelliği de cross-platform olayının, bu sayede resmi olarak desteklenmesi. Mono sayesinde, Mac OS X ve Linux platformalarında .NET uygulamalarını çalıştırmak kısmen mümkün olabiliyordu. Ama bunların geleceği net olmadığı için, bu platformlarda .NET teknolojilerine pek yatırım yapılmıyordu. .NET Core’un iyice olgunlaşım bu plaftormlar için Microsoft tarafından resmi olarak destekleniyor olması, uzun vadede bu yatırımları arttıracaktır diye düşünüyorum.

Ve açık kaynak…

.NET Core’un ihtiyaçlara daha çabuk adapte edilebilmesi adına, bu oluşumu direkt olarak açık kaynak bir proje olarak yayınladı Microsoft. Bu sayede, herkes kodlara göz atıp, istediği şekilde düzenlemeler,geliştirmeler yapabiliyor artık. GitHub üzerinden yayınlanan kodlara katkıda bulunmak için tabi, uyulması gereken bazı kurallar ve sonrasında da denetlemeler var.

.NET CoreCLR

.NET Core’un çalışması için de parallelinde CoreCLR diye de bir runtime modeli de oluşturuldu haliyle. .NET Framework’deki Common Language Runtime(CLR)’a benzer olarak düzenlenen CoreCLR, .NET Core ile geliştirilen uygulamaların çalışmasını sağlayan temel bileşen. Ve dün bu bileşen de açık kaynak olarak yine GitHub üzerinden yayınlandı. Açıkcası runtime’ın bu şekilde yayınlanıyor olması çok önemli. Farklı platformlardaki gelişmelerin önünü açacağına inanıyorum. Bekleyip göreceğiz.

2015, .NET tarafında bir çok değişikliğe ev sahipliği yapacak bir yıl olacak. Bakalım bu değişiklikler bize neler getirecek, bizden neler götürecek…

Bu arada tüm bu değişiklikleri aşağıdaki GitHub adreslerinden takip edebilirsiniz.

.NET Core – https://github.com/dotnet/corefx
.NET CoreCLR – https://github.com/dotnet/coreclr

Şu sıralar .NET dünyasının en popüler konularından biri .NET Compiler Platform(a.k.a Roslyn). .NET Compiler’ın API’i olarak dışarı açılan servisleri ile bayaa taklalar atmak mümkün. Bir önceki yazımda küçük bir giriş yapmıştım hatırlarsanız. .NET Compiler Platform‘u olgunlaşana kadar, biraz da temelleri daha iyi anlamak için “Expression Tree” kavramından, çok derinlere inmeden bahsetmeye çalışacağım. Açıkcası biraz merak uyandırmak, arkalarda işler nasıl oluyor bunları araştırmaya teşvik etmek için bu yazıda çok fazla derinlere girmek istemiyorum. İlerleyen yazılarda zaten kaybolup gideceğiz, baştan söyliyim.Neyse…

Expression Tree, bir çok compiler’ın çalışma mantığında geçerli olan bir kavram aslında. Kodun, ağaç gibi dallar(node) ile temsil edildiği bir veri yapısı diyebiliriz Expression Tree için. Zaten adından da anlaşılıyor. Bu dallar, koddaki her bir parçayı temsil eder. Değişken, metod çağrısı, if-then-else bloğu gibi gibi…

Temel olarak kodların çalışması da, bu ağaç yapısının derlenmesinden sonra oluyor. .NET tarafındaki Expression sınıfı da, bu ağaç yapısının oluşturulmasında ve derlenmesinde kullanılması için bize sunulan bir sınıf. Lambda kavramının .NET tarafında oluşturulması, LINQ ve dinamik runtime(DLR) aslında bu “Expression Tree” yaklaşımı sayesinde, yani Expression sınıfı ile oluyor. Yani basitçe de olsa, çalışan kodda dinamik değişiklikler yapmak, dinamik ifadeler oluşturmak .NET’de zaten mümkündü.

Kod görmeden, ben anlamam diyorsanız aşağıdaki kod örneğine bir göz atalım.

      Expression<Func<string, bool>> lambdaExpression = name => name == "Arda";
      Func<string, bool> quessMyName = lambdaExpression.Compile();

      bool result = quessMyName("Arda");

      Console.WriteLine("Sonuç: {0}", result.ToString());

Yukarıdaki kod ile run-time sırasında bir metod oluşturuyoruz ve bu metodu çağırıp, sonucunu konsola yazdırıyoruz. Burada önemki olan generic olan, Expression tipindeki obje. Lambda ifadesi ile name değerinin “Arda”‘ya eşitliliği tanımlanıyor. Bu ifadeyi daha sonra Compile() metodu ile derliyor olduğumuzu düşünebiliriz. Ve artık elimizde quessMyName() adında bir metodumuz olmuş oluyor. Oluşturulduğu context’den dolayı, normal bir metod gibi düşünmek çok doğru olmaz tabi ki.

Expression sınıfı, oldukça geniş bir metod yelpazesine sahip. Kodu yazarken kullanabileceğiniz Expression’ları kolaylıkla ifade edebileceğiniz tüm metodlar var. if-then-else bloğu, döngü oluşturmak için loop bloğu, aritmetik operasyonlar, büyük-küçük ifadeleri gibi Expression sınıfı ile oluşturabilirsiniz. Hepsini tek tek anlatmam mümkün değil açıkcası. Ama biraz daha anlaşılır olması için yine aşağıdaki koda göz atabiliriz.

  	  ParameterExpression value = Expression.Parameter(typeof(int), "value");

      LabelTarget returnValue = Expression.Label(typeof(bool));

      BlockExpression methodBody = Expression.Block(

            Expression.IfThenElse(
              Expression.Equal(Expression.Modulo(value, Expression.Constant(2)), Expression.Constant(0)),
                Expression.Return(returnValue, Expression.Constant(true)),
                Expression.Return(returnValue, Expression.Constant(false))),
                Expression.Label(returnValue, Expression.Constant(false))
            );

      Func<int, bool> IsEven = Expression.Lambda<Func<int, bool>>(methodBody, value).Compile();

      var result = IsEven(6);

      Console.WriteLine("Sonuç: {0}", result.ToString());

Yukarıda, run-time’da yine bir metod oluşturuyoruz. Bu metod ile bir sayının çift mi ya da tek mi olduğunu kontrol ediyoruz. Basit bir aritmetik işlem aslında. { } ifadelerine denk gelen, Block() metodu içinde, teker teker Expression’larımızı oluşturuyoruz. Önce IfThenElse() ile parametre olarak alacağımız sayının %(Module) mod’unu alıp, bunun 0 şeklinde bir sabit değişkenle eşitliğini kontrol ediyoruz. Eğer eşitlik doğru ise, Return() ifadesi ile true dönüyoruz, eğer eşitlik doğru değil ise yine Return() ifadesi ile false dönüyoruz.

Daha sonra IsEven olarak bir değişken belirleyip bu ifadeyi, Compile() metodu ile derliyoruz(!!! yani sayılır). Bu kod bloğunu yazdığımız içerikte artık IsEven() şeklinde bir metodumuz, -ki aslında bir delege, kullanıma hazır oluyor.

Bu kodu çalıştırdığımızda methodBody‘yi Debug yaparak kontrol ettimizde, DebugView özelliğinde aşağıdaki gibi biraz daha tanıdık bir ifade görüyor olacağız.

ExpressionBlockResult

Fark etmiş olduğunuz gibi, Expression sınıfı ile yazdığımız ifadeler, biraz daha aşina olduğumuz bir syntax ile karşımızda.

Expression Tree’leri, .NET Framework’ünü genişletmek amacıyla, dinamik olarak kodda değişiklikler ve eklemeler yapmak için kullanabiliriz. Açıkcası ilk başlarda çok zorlanabilirsiniz. Hem Expression’ları oluşturmak, hem de nasıl çalıştıklarını anlamak ilk başlarda oldukça zorlayacaktır. Ancak kavradıktan ve asıl önemlisi tüm Expression metodlarına hakim olduktan sonra bir çok problemi kolaylıkla çözebilecek duruma geleceksiniz.

Şimdilik bu kadar…Bir ara biraz daha derinlere ineriz.

2011’in sonlarına doğru Microsoft, Rosyln’nin ilk versiyonu çıkardığında anlamak konusunda biraz zorlanmıştım açıkcası. Neden böyle bir şeye ihtiyaç olabileceği, ya da .NET compiler’ın servis olarak açılmasının neler getireceğini o zamanlar bayaa anlamak için çalışmıştım. Preview ve CTP versiyonları olmasının getirdiği net olmayan kavramların da olması işleri pek kolaylaştırmıyordu açıkcası.

Hala son halini tam olarak almamış olmasına rağmen oldukça olgunlaşmış olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu senenin içinde RTM haberini de duyarız gibime geliyor.

Rosyln kısaca, .NET için olan bir compiler platformu. Hatta resmi adı da zaten .NET Compiler Platform. .NET Runtime’ında çalışan kodları derleyen, compiler’ın servis olarak, API’lar üzerinden dışarı açılması olarak tanımlayabiliriz. Bu API’lar, lexical analiz, semantic analiz gibi compiler’ların olmazsa olmaz bileşenlerine müdahele etmeyi, genişletmeyi sağlayan parçalar olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabi ki derleme aşamasına da aynı şekilde müdahale edebiliyoruz.

Yani?

Biraz daha içerlere girersek, her programlama dilinin bir grammer’i vardır; normal konuşma dillerinde olduğu gibi. Bu grammer, o dilin kurallarını oluşturur. if’den sonra () içerisinde true/false bir ifade kontrolü ile { } içerisinde ki kodların çalıştırılması gibi. Buradaki keyword ya da diğer ifadeler de dilin syntax’ını yani alfabesini oluşturur. Yazdığımız ifadeler, syntax’ın parse edilip, dilin kuralları ile yorumlanması ve derlenmesi ile de çalışır hale gelirler. Basitçe anlatmaya çalıştığım bütün bu adımlara, Rosyln ile artık çeşitli noktalarda müdahele etme şansımız ortaya çıkıyor.

Eee Yani?

Yani Rosyln sayesinde, kendi keyword’lerinizi tanımlayıp, kodların derlendiğinde farklı ifadeler üretmesi, lexical analiz ve syntax analiz adımlarında kendi kurallarınızı uygulamanız artık mümkün olabilecek. Biraz daha gerçek ve anlaşılır olması adına, mesela kendi scripting dilinizi Rosyln sayesinde geliştirebileceksiniz.

İlerleyen zamanlarda biraz daha derinlere girerek farklı şeyleri paylaşmayı umuyorum. Ama şimdilik biraz daha başlamayı teşvik edebilecek kolay bir örnek ile ısınma hareketleri kıvamında bir konuya değinmeye çalışacağım.

Not: .NET Compiler Platform’u ile sağlıklı çalışabilmek için, Visual Studio 2015 Preview ve Visual Studio 2015 Preview SDK’yı yüklemeniz gerekli olacaktır. Daha sonra Nuget’den Rosyln ile ilgili paketi almanız gerekecektir.
 Install-Package Microsoft.CodeAnalysis –Pre
Yapmaya çalışacağım örnek, VSIX proje şablonları üzerinden Visual Studio’ya extension yazmak olacak. O yüzden bu konulara biraz hakim olmak gerekiyor.

Kodumuzu teşhis edelim…

“Diagnostic” yani teşhiş olarak adlandırabileceğimiz kodu analiz eden ve yazdığımız kuralları kodda uygulayabileceğimiz çözümleyiciler(analyzer), .NET Compiler Platform’un sunduğu en önemli özelliklerden biri. FxCop’u hatırlayanlar için oldukça tanıdık gelecektir. .NET Compiler Platform ile beraber gelen, DiagnosticAnalyzer sınıfını kullanarak kendi statik kod analizimizi yapacağız.

Read More

Çok fazla kitap okuyabilen biri değilim ne yazık ki. Mesleğim ile ilgili kitapları biraz daha kolay okuyabiliyorum sanırım. Bir ara blog’da ara sıra okuduğum kitapları paylaşıyordum ya da yazı aralarında bahsediyordum. Eskisi kadar yazmadığım için, eskisi kadar kitap da paylaşmadığımı fark ettim. Son okuduğum bir kaç kitap için, “Süper, herkes bunu okumalı” düşüncesi de ortaya çıkınca, ciddi anlamda başarılı ve faydalı olduğunu düşündüğüm iki tane kitabı paylaşmak isterim.

Microsoft .NET – Architecting Applications for the Enterprise (2nd Edition)

applicationsforenterpriseDino Esposito ve Andrea Saltarello‘nun 2014 Eylül çıkışlı bu kitabı, tam bir referans kitabı olmuş. Yazılım mimarisi, yazılım prensipleri ile başlayıp, Domain-driven design’a oradan da CQRS’e kadar uzanan oldukça zengin bir içeriği var. Güzel yanı, oldukça basit ve anlaşılır bir anlatım diline sahip olması. Kapsamı büyük yazılımlar geliştirirken karşılaşılan problem ve onlara sunulabilecek çözüm alternatifleri kitabın önemli noktaları. DDD ve CQRS gibi kavramların, hangi problemlere çözüm olabileceği, uygulanırken ki zorlukları ve zorlukları aşmak için yapılabilecekler bu ikinci versiyonun yeni içerikleri. DDD’yi merak ediyorsanız, ilk giriş ve başlamak için bu kitap oldukça faydalı. Eric Evans’ın ve sonrasında Vaughn Vernon’nun DDD kitapları daha kolay gelecektir diye düşünüyorum.

Agile Project Management with Scrum (Developer Best Practices)

agile-project-management-with-scrumKen Schwaber‘ın Scrum’ın nasıl uygulanabileceğini case-study’ler ile anlattığı güzel bir kitap. Aslında bu kitabı ilk 2007 senesinde alıp, o zaman okumuştum. O zamanlar Agile kavramlara, Scrum’a uzak olduğum için, bazı noktalar havada kalmıştı açıkcası. Zamanla daha fazla içine girdikçe, daha fazla şey öğrendikçe, tekrardan okumanın faydalı olabileceğini düşünüp, yeniden okumak istedim. Bazı konulara hakim olunca, ikinci defa okumakla case-study’lerin daha gerçekçi ve anlamlı geldiğini söyleyebilirim. Özellikle case-study’lerin sonundaki “Lesson Learned” bölümleri şahane. Şirketinizde Agile pratiklerini uygulamak, Scrum yapmak istiyorsanız ve planlıyorsanız, sizi nelerin beklediğini görmek için güzel bir kaynak.

 

 

Erik Meijer‘ın bu seneki Reaktor Dev Day’deki keynote konuşması sabah sabah bayaa şaşırttı beni. Yazılım ile ilgili bir etkinlikte bir keynote konuşması ne kadar ilginç olabilir de şaşırtabilir ki, dimi… Öyle demeyin ama, Erik Meijer olunca ve keynote’u biraz sert olunca, blog yazısı yazacak kadar ilginç bir keynote olabiliyormuş…Öncelikle Erik Meijer’ı bilmeyenler için kısa bir özet; kendisi 2000’lerin başından 2013’e kadar, Microsoft’da yazılım mimarı olarak hatırı sayılır ciddi projeler yaptı. Azure ve .NET tarafında ciddi katkıları olan biri. Bilgisayar bilimi dalında da akademik olarak oldukça başarılı biri diyebilirim. Dolayısıyla yakından takip ettiğim biri…

Keynote’unda Agile ile ilgili söyledikleri oldukça dikkatimi çekti. Ki aslında çoğunlukla Agile ve Agile yöntemler ile ilgili konuştu. Gerçi pek konuştu demek doğru değil, bildiğin giydirdi… “Agile” yaklaşımları yerden yere vurup, duvardan duvara atıyor. Agile ile ilgili söylediklerine kesinlikle katılmasam da, yazılımın, kod yazmanın çok ama çok önemli olduğunun altını çizmesi ve kod yazmaya daha da fazla önem verilmesi gerekliliğini bağıra bağıra söylemesi oldukça hoşuma gitti.

Bu arada videoyu mutlaka izleyin…45 dakika ama oldukça sürükleyici bir gerilim dizisi kıvamında.

“Agile is a cancer that we have to eliminate from the industry”

Agile yani çevik yaklaşımların, yazılım üretkenliğine ve kalitesine, değişen dünya ve ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek için çok fazla fayda sağladığına inanıyorum. Yani ortaya çıkan ürünlere, oluşumlara bakıldığında zaten bu gerçekten çok kaçmanın bir anlamı yok. Yazılımın soyut yanının, Agile yaklaşımlar ile somutlaşarak, iletişim kanalları ile anlamlı hale geldiğini düşünüyorum. Agile yaklaşımların en büyük faydası, getirisi “iletişim”. Yazılımcı ya da IT sektörü insanı genellikle asosyal olarak betimlenir. Üretkenlikleri kendi içlerinde oldukça yüksek olmasına rağmen, geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerinden dolayı, dış dünyaya fayda sağlama konusunda oldukça yetersiz olduğumuzu söyleyebilirim. Eminim kod yazan herkesin, bilgisayarında bir yerde, yazdığı küçük projeler hala duruyordur. Belki bir çok problemi çözecek, bir sürü işi kolaylaştıracak projeler, kodlar…

Agile kavramı ve Agile metodlar, bu kodların dış dünya ile iletişime geçmesini ve fayda sağlayabilecek şekilde üretkenliklerinin artmasını sağlayan yaklaşımlar. Open Source kod depoları, Scrum, XP ve Kanban gibi anahtar kelimeler bu yaklaşımda iletişim kapılarını açan anahtarlar. Çok haddime olmasada Erik Meijer’ın bu açıdan bakmayı atladığını ve Agile’ı bir “araç” olarak yorumladığını düşünüyorum. Agile’ı bir araç olarak görmek yerine, bir kültür olarak yorumlamak, daha anlamlı kodlar yazmayı sağlayacaktır. Daha anlamlı kodlar da, zaten daha fazla çözüm üretmek için daha fazla kod yazmamızı gerektirecek…Yani umarım… (: